Методичні рекомендації

ЗАТВЕРЖЕНО
розпорядження голови
обласної державної адміністрації
18.11.2013 № 761


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо надання у користування на умовах оренди водних об’єктів,
розташованих на території області

Дані Методичні рекомендації розроблені відповідно до Закону України «Про аквакультуру», Водного, Земельного та Податкового кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 106 «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету».

 1. У користування на умовах оренди можуть надаватись водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера, замкнені природні водойми для цілей, визначених статтею 51 Водного кодексу України. Рибогосподарські технологічні водойми надаються в користування тільки для цілей аквакультури, а частини рибогосподарських водних об’єктів — тільки для розміщення плавучих садків відповідно до умов статті 14 Закону України «Про аквакультуру».
 2. Не підлягають передачі у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб водні об’єкти, що:
  — використовуються для питних потреб;
  — розташовані в межах територій та об’єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України».
 3. Водні об’єкти надаються у користування на умовах оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою (водним простором), згідно з повноваженнями, визначеними Земельним кодексом України, відповідно до договору оренди, погодженого з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.
  Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України повноваження щодо надання земельних ділянок під водою (водним простором) комунальної власності у користування на умовах оренди належать відповідним радам, а із земель державної власності — обласній державній адміністрації.
  У разі розміщення земельної ділянки під водним об’єктом на території більше ніж однієї місцевої ради, у договорі оренди водного об’єкта має бути визначено площу земельної ділянки, розмір нормативної грошової оцінки та орендної плати за землю окремо по кожній територіальній громаді.
  Якщо нормативна грошова оцінка земельної ділянки не проведена, у разі розміщення такої земельної ділянки одночасно в межах та за межами населеного пункту, у договорі оренди водного об’єкта має бути розмежовано площі частин земельної ділянки та розміри орендної плати за землю по кожній з них (окремо за частини ділянки в межах та за межами населених пунктів).
 4. Підготовка проекту договору оренди водних об’єктів здійснюється виконавцем земельних торгів спільно з Херсонським обласним управлінням водних ресурсів та Головним управлінням Держземагентства у Херсонській області, за погодженням з юридичною службою організатора торгів, відповідно до типового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420, з урахуванням зазначених рекомендацій.
 5. Невід’ємними частинами договору є:
  — план або схема об’єкта оренди;
  — кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів;
  — акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
  — акт приймання-передачі об’єкта оренди;
  — проект відведення земельної ділянки;
  — паспорт водного об’єкта, а у разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми — паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми.
 6. Права та обов’язки орендодавця і орендаря визначаються умовами договору.
 7. Строк дії договору оренди водного об’єкта встановлюється відповідно до умов земельних торгів.
 8. Обчислення розміру орендної плати за водний об’єкт проводиться відповідно до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.
 9. Обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку здійснюється з урахуванням її цільового призначення та коефіцієнтів індексації, що визначаються Держземагентством України за формами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1724 “Деякі питання оренди земель”, які заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди водного об’єкта чи продовження його дії.
 10. Обчислення розміру орендної плати за рибогосподарську технологічну водойму проводиться відповідно до Методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми, що затверджується Мінагрополітики України.
 11. Сплата орендної плати за водний об’єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об’єктом.
 12. У договорі оренди водного об’єкта визначаються зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ та ставків відповідно до встановлених для них центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства, режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічними спорудами.
 13. Підставою для укладання договору оренди водного об’єкта (крім рибогосподарської технологічної водойми або її частини) є протокол земельних торгів. Земельні торги проводяться за наявності паспорта водного об’єкта.
 14. Відповідно до Порядку розроблення паспорта водного об’єкта, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за № 775/23307, паспорт водного об’єкта замовляє орендодавець.
  Паспорт водного об’єкта може розроблятись за кошти виконавця земельних торгів витрати, понесені при цьому виконавцем торгів, відшкодовуються їх переможцем.
 15. У п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди переможець земельних торгів надає копію договору оренди водного об’єкта органу доходів і зборів за місцезнаходженням земельної ділянки під таким водним об’єктом та відповідному територіальному органу Держземагентства України.
 16. Обов’язковим типового договору водного об’єкта є встановлення наступних обов’язків орендарю:
  — подавати організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства у визначені строки та за формами, затвердженими в установленому порядку, звіти про водокористування (звіт 2-ТП (водгосп);
  — подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства (Держрибагентству), звітну інформацію щодо обсягів виробництва продукції аквакультури у визначені строки і за формами, затвердженими в установленому порядку (для водних об’єктів, наданих для рибогосподарських потреб, та рибогосподарських технологічних водойм);
  — подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства (Держрибагентству), інформацію стосовно намірів розведення та/або вирощування чужорідних і немісцевих видів гідробіонтів та відповідне науково-біологічне обґрунтування;
  — дотримуватись норм зон аквакультури (рибництва) та зональної рибопродуктивності по регіонах України, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 січня 2013 року № 45 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 лютого 2013 року за № 240/22772 (для водних об’єктів, наданих для рибогосподарських потреб, та рибогосподарських технологічних водойм).
 17. Копії платіжних документів про внесення орендної плати за водний об’єкт щокварталу надаються орендарем Херсонському обласному управлінню водних ресурсів, який здійснює контроль за надходженням коштів за оренду водних об’єктів.
 18. Витрати, пов’язані з державною реєстрацією договору оренди водного об’єкта покладаються на орендаря.
 19. Орендарі, які використовують водний об’єкт для рибогосподарських потреб, після державної реєстрації погодженого договору оренди водного об’єкта, забов’язані оформити дозвіл на спеціальне водокористування в Департаменті екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.
 20. При наданні водного об’єкта для рибогосподарських потреб необхідно отримати висновок умов оренди Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства у Херсонській області.
 21. Орендар набуває права користування водним об’єктом після державної реєстрації погодженого договору оренди водного об’єкта, який підписується сторонами після проведення торгів.
 22. Орендарям, що уклали договір оренди земельної ділянки під водоймою до 01 липня 2013 року, але не уклали договір оренди на водний об’єкт, чи навпаки, необхідно переукласти з орендодавцем договір оренди водного об’єкта згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів» (без проведення земельних торгів), з урахуванням цих Методичних рекомендацій.
 23. Орендарям, що отримали рішення обласної ради про надання у тимчасове користування на умовах оренди водного об’єкта до 01 липня 2013 року, але не уклали договір оренди на водний об’єкт (згідно з рішенням обласної ради від 29 лютого 2012 року № 419 «Про Порядок надання водних об’єктів (їх частин) місцевого значення, розташованих на території області, у тимчасове користування на умовах оренди», а також за наявності режимів спеціального товарного рибного господарства, необхідно укласти з орендодавцем договір оренди водного об’єкта згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів» (без проведення земельних торгів), з урахуванням цих Методичних рекомендацій.
 24. Обласна державна адміністрація та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди водних об’єктів, повинні кожного року до 01 лютого надавати органу доходів і зборів за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди водних об’єктів на поточний рік, та інформувати відповідний орган доходів і зборів про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди водних об’єктів та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.
 25. Державний контроль за використанням та охороною водойм, наданих у користування, розрахунки за оренду здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Заступник голови обласної державної адміністрації  М.А.Мельник

Гетман України Іван Самойлович