Роспорядження ХОДА

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

18.11.2013 № 761

Про організаційні заходи
щодо надання у користування
на умовах оренди водних об’єктів,
розташованих на території області

З метою упорядкування діяльності щодо надання водних об’єктів, розташованих на території області, у тимчасове користування на умовах оренди, відповідно до Закону України «Про аквакультуру», статті 51 Водного кодексу України, керуючись статтею 6, пунктом 7 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

  1. Затвердити Методичні рекомендації щодо надання у користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території області (далі – Методичні рекомендації), що додаються.
  2. Головам райдержадміністрацій та міським головам міст обласного значення довести Методичні рекомендації до органів місцевого самоврядування на підпорядкованих територіях і рекомендувати використовувати їх у роботі.
  3. Обласній робочій групі з питань приведення у відповідність з нормами чинного законодавства процедури надання у користування водних об’єктів на умовах оренди, утвореній розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28 серпня 2013 року № 534, забезпечувати моніторинг наданих в оренду водних об’єктів, розгляд матеріалів контролюючих органів про дострокове розірвання договору оренди у разі порушення орендарями умов такого договору.
  4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Мельника М.А.


Голова обласної державної адміністрації   М.М.Костяк

Риболовля в Херсонській області на Дніпрі