Вода — це безцінний дар природи!

Кожного року 22 березня відзначається Всесвітній День Води, проведення якого у 1992 році започатковано Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй з метою привернути увагу до проблем, пов’язаних з водним фактором.

Враховуючи значення, яке вода має для життєдіяльності людини і всього живого на землі, у 2015 році Всесвітній День Води проходитиме під гаслом «Вода і сталий розвиток».

Україна багата на водні ресурси, хоча забезпеченість водою в різних регіонах неоднакова. На півдні велику роль в життєдіяльності людини відіграє зрошення земель.

На жаль, століттями люди забруднювали водойми, що призвело до різкого зниження здібностей їх самоочищення.

Всесвітній день води є можливістю нагадати людству про надзвичайну важливість водних ресурсів для навколишнього природного середовища і розвитку суспільства та покликаний підвищити розуміння важливості збереження екологічно чистого стану водних ресурсів для створення безпечних умов життєдіяльності населення, заохочуючи при цьому споживачів, науковців, фахівців і громадськість як на національному, так і на міжнародному рівнях займати активну позицію щодо цієї проблематики, розробляючи та реалізуючи ряд заходів для запобігання забрудненню водних ресурсів, їх захисту, збереження, поліпшення їх водного режиму та якості води водних екосистем.

Вода – це народне багатство,основа життя,бережіть її!

Водні ресурси Приазов’я